Oslava zakončení studia - výstava 2024

📍 Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno
📍 Distillery, Pekařská 78, Brno
📅 26. 6. – 28. 7. 2024
🎫 Vstup zdarma

Realizace

Kurátorstvo: Barbora Trnková a Kateřina Olivová
Grafický design: Ondřej Zábojník, Daniel Weber
Architektura výstavy: Karolína Munková, Eva Truncová

O výstavě

Přejeme vám sílu a oporu splnit si to, co byste si přályi samyi! Ať už jsou to marcipánové prstýnky, kolotoč s labutěmi, sfoukávání svíček na dortu, fontána plná vína s osmimetrovými trubičkami na pití, odpočinek v lese, pracovat v neziskovce, odjet sbírat jablka nebo tetovat do Indonésie, pracovat v pohřebnictví, věnovat se uměleckému výzkumu, založit si vlastní živnost, odjet na pracovní stáž do Německa, otevřít si s kamarádstvem grafické studio nebo začít pracovat v korporátu. Přejeme vám, co byste si přályi samyi! Přejeme vám hodně sil a nadšení, zdraví, lásky, pochopení, podpory, blízkosti, radosti a třpytu.

Určující pro kurátorskou koncepci letošní diplomantské výstavy je otevření se individuálním potřebám a přáním absolventstva, jejich reálnému a různorodému uplatnění uvnitř i vně uměleckého provozu. Na což bude navazovat podpůrný program pro absolventstvo zaměřující se na hlavní osy protínající problémy, které je po škole čekají. Výstava a její vernisáž je koncipována jako oslava ukončení studia a přechodu do další fáze tvůrčího, kariérního i osobního růstu. Kateřina Olivová a Barbora Trnková

Detailní informace k výstavě
Pozvánka na vernisáž

Spolupořadatelem výstavy je Dům umění města Brna. Mediálním partnerem je Artalk.

Lexikon Komnaty Ozvěn - výstava 2023

📍 Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno
📅 22. 6. 2023 - 16. 7. 2023
🕒 út–ne 10–18hod
🎫 Vstup zdarma

Kurátorský tým

Julie Béna, Jakub Jansa

O výstavě

Diplomové výstavy a katalogy jsou specifický žánr světa umění. Studující a kurátoři*rky musí každý rok znovu přehodnocovat smysluplnost tohoto formátu. Střídají se přístupy více invazivní (upravující práce studujících pro vyšší působivost výstavy jako celku) s přístupy, které nechávají vyznít různost a specifičnost jednotlivých děl a oborů, ovšem s rizikem nekonzistentního výsledku. Prezentace FaVU VUT je ještě specifičtější v tom, že souběžně prezentuje výstupy volného i užitého umění.

Pro letošní ročník jsme se jako oslovený kurátorský tým rozhodli tento formát definovat jako službu. Službu vedoucí k nenápadnému, přesto z našeho pohledu důležitému výsledku. Díla neremixujeme, nepřicházíme s okázalou architekturou ani se vše nesnažíme zabalit do formy uhrančivého vtipu či komunitního gesta. Nahlížíme na výstavu a katalog velmi utilitárně a hledáme praktické výstupy – nástroje, které mohou studujícím sloužit po opuštění alma mater.

LOST FOCUS - výstava 2022

📍 Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno
📅 30. 6. 2022 - 31. 7. 2022
🕒 út–ne 10–18hod
🎫 Vstup zdarma

Kurátorský tým

Ateliér fotografie FaVU VUT v Brně

O výstavě

V jeskyni FaVU se nová generace umělců*kyň pokouší popsat fragmentovanou realitu skrze hledání odpovědí na lidské, mezilidské i mimolidské otázky.

Přechod z jeskyně je spojen se silami, které prorážejí svět a uvádějí nás do estetiky reklamního světa, pomyslné demokracie, pohádkových snů a halucinací, humanistické citlivosti a vztahů. Stoupenci světla doufají, že najdou smysl pro gravitaci a orientaci. Zároveň sní o spolupráci s technologií a přírodními hybridy, subkulturou a environmentálními problémy. Jsou si vědomi sebeironické závislosti, schopní konceptuálních vtipů a někdy i řešení formálních aspektů subjektivní estetiky.

Díla diplomantek*tů, která byla realizována v různých médiích, po obhajobě jsou znova reinterpretována. Prostřednictvím formálních a konceptuálních metod kurátor AFO (Ateliér fotografie) využívá pro diplomantskou výstavu “filtry, zkreslující zrcadla, odlesky a blesky”. Kurátorský způsob vyprávění příběhu z různých fragmentů diplomantských děl je občas poetický, místy metaforický, někdy absurdní a mystický až vtipný. Dalo by se říci, že AFO kurátorská synergie v procesu vytvořila nečekanou syntézu myšlenek, která není již sekvenčně uspořádána do jednoho příběhu. Vznikla nová situace, kterou lze nazvat Lost Focus.

Koncept prezentace práce diplomantek*tů je úzce spjat s frustrací a solidaritou. Výsledkem je proces zaměřený na spolupráci a lepší vzájemné poznávání.

Diplomantstvo 2022

 • Alice Šindelářová
 • Anna Milerová
 • Daniel Jenikovský
 • Daniel Nováček
 • David Holubec
 • Denisa Römerová
 • Dominik Konečný
 • Dominika Dobiášová
 • Erika Bezárová
 • Eva Sližová
 • Hana Drštičková
 • Hana Fickerová
 • Hana Magdoňová
 • Hana Matyášová
 • Jakub Polách
 • Jan Staniczek
 • Jiří Ferenc
 • Kamil Rujbr
 • Kristýna Krejčová
 • Kristýna Sidlárová
 • Lukáš Dobeš
 • Marcel Otruba
 • Martin Dominik Kratochvíl
 • Matěj Boček
 • Michaela Matušková
 • Petr Nápravník
 • Polina Davydenko
 • Tamara Conde
 • Tamara Spalajković
 • Tereza Vinklárková
 • Tomáš Zelený
 • Veronika Hrbáčová

RE_PREZENTACE - výstava 2021

📍 Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno
📅 15. 7. 2021 – 15. 8. 2021
🕒 út–ne 10–18hod
🎫 Vstup zdarma

Kurátorský tým

Luděk Rathouský & Svätopluk Mikyta

O výstavě

Reprezentace je pojem teorie znaků. Zjednodušeně řečeno je to určitá relace mezi dvěma entitami – tím, koho reprezentuje, tedy reprezentujícím, a tím, co je reprezentováno, reprezentovaným. Je běžné chápat umělecká díla jako znaky, jejichž význam podléhá interpretaci. Kdyby umělecká díla nic nereprezentovala, nebylo by možné je interpretovat, nebyla by o ničem, byla by prázdná, nezajímavá. Východiskem pro naši participaci na letošní výstavě diplomantů FaVU je fakt, že se jedná o zaběhnutou přehlídku všech diplomových prací, které v daném roce na půdě fakulty vznikly. Vzdáváme se ambice jednotlivé práce hodnotit či přeskupovat do nových kategorií a tematicky je zastřešovat. Rozsah jednotlivých oborů reprezentovaných ateliérovou příslušností a rozdílností přístupů s důrazem na svobodu vyjádření predikuje i svobodu prezentace poslední studijní práce.

DIPLOMANTKY.CZ - výstava 2020

📍 7 lokací v Brně
🕒 7 vernisáží
📅 25. 9. 2020 - 30. 10. 2020
🎫 Vstup zdarma

Kurátorský tým

Kurátorky, designérky: Martina Růžičková, Andreas Gajdošík, Jakub Polách

O výstavě

Jako designérky (navrhovatelky) nechceme v omezeném prostoru, který nám byl alokovaný, vytvářet falešný pocit starostlivosti o jednotlivé diplomantky. Proto nevytváříme kurátorský koncept, ale službu a infrastrukturu. Službu, webovou platformu, která bude naplněná samotnými diplomantkami. Ta přežije fyzické výstavy, rozdistribuované po Brně v podobě dočasné výstavní infrastruktury, a pevně věříme, že i grafické trendy budoucnosti.

Výsledkem je databáze/výstava v 7 lokalitách/7 vernisáží. Vernisáže jsou rozdistribuované po Brně ve dnech 25. 9. až 30. 9. 2020. Výstavy jsou otevřeny do 30. 10. 2020. Detailní program a lokace vernisáží, otevírací dobu výstav a profily diplomantek najdete na webu www.diplomantky.cz, na kterém se právě nacházíte.

Dokumentace lokací