en < zpět

Barbora Demovičová

Barbora Demovičová je slovenská grafická dizajnérka, ktorá momentálne pôsobí v Berlíne. Študovala v Ateliéri grafického designu 2 na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne. Počas šesťročného štúdia absolvovala stáže na Staatliche akademie der bildenden Künste v Stuttgarte (DE), Hochschule für Grafik und Buchkunst v Lipsku (DE) a pracovnú stáž v štúdiu Manuel Raeder v Berlíne. Zaujíma sa o nezávislé publikovanie, politiku designu a presahy designu do iných odborov.

Časť jej diplomovej práce Home–Topia bola vystavená v berlínskej galérii Raum für drastische Maßnahmen.

Home-Topia

Home—Topia je prebiehajúci výskumný a výstavný projekt, ktorý sa zameriava na súčasné formy migrácie, vykoreňovania a života medzi kultúrami. Home—Topia skúma pojem domov, pocit spolupatričnosti a jeho väzby na fyzický priestor. Home—Topia vychádza z predpokladu, že rôzne podoby mobility, migrácie a života v pohybe sa stali jedným zo základných charakteristík dnešného sveta.

Trajektória výskumu, bibliografia a dokumentácia udalostí sú verejnosti dostupné na platforme home-topia.eu

V rámci projektu bola tiež zrealizovaná autorská interaktívna video inštalácia v berlínskej galérii Raum für Drastische Maßnahmen, ktorá využívala prvky rozšírenej reality.

home-topia.eu