Mário Nguyen

Mário Nguyen (*1992) pracuje převážně objektově a sochařsky. Ve své tvorbě vychází z klasičtějších figurálních motivů, speciálně potom v soše a 3D animaci. V posledních letech se uchyluje zvláště k práci v prostoru s mnohovrstevnatými materiály a práci s objektovou instalací. Tak tomu je například v projektu pod názvem Heavy Light Weight (2020), kde k vytvoření díla využívá kinetickou interaktivní instalaci. Jedná se o dva železné objekty připomínající ptačí pera, které jsou obklopené několika tisíci bambusových tyček. Autor zde pracuje s ambivalencí lehkosti ptačího pírka v kontrastu

s fyzickou tíhou kovového materiálu, ze kterého je vyrobeno. Instalaci tvoří dva šedesátikilové objekty ptačích per, visící přímo nad hlavami diváků*divaček, kteří sami mohou zatáhnout za rukojeť visící v prostoru. Instalace pojednává o tzv. efektu motýlích křídel. Tato symbolika se zde objevuje jako metafora tématu duševního zdraví a jeho křehkosti, je-li narušen i jen zlomek toho, co by osoba bez psychických obtíží mohla považovat za standardní. Instalace tak navozuje pocity strachu a nechává diváctvo nahlédnout do prožívání pocitů úzkosti a těžkosti. Projekt vychází z původní instalace pod názvem Living Space (2016), ve které autor opět použil bambusová brčka tvořící geometrické obrazce v prostoru galerie či také v obytných prostorách. Součástí byla performance, v níž se objevila postava držící dvě zářící světla, která v instalaci tančila. Jednalo se o spojení monumentálních rozměrů instalace s její křehkou zpracovaností.

Instalace částečně navazovala na motivy bakalářské práce s názvem Katarze Múzy (2018). Zde autor našel inspiraci v reflexi svých vlastních emocí, které se odrážejí v jeho následných uměleckých postupech. Vytvořil objekt, sousoší do sebe vzájemně zapletených ženských těl. Každá část představuje fyzickou podobu jedné ze tří fází procesu tvorby. První fází je rezignace tvořit či cokoliv vytvářet, k čemuž se pojí také frustrace a úzkost. Druhou fází je rozhněvanost a vzdor vůči tvůrčímu procesu, ale také pomalu bující pocit odhodlanosti. Třetí fází je konečné uvolnění a obrovská úleva, která postavu postupně vyvazuje z pout. Monumentální figurální instalace připomíná spíše hybridní tělo. Celá socha je zavěšená v prostoru několik metrů nad zemí.

Figurální aspekty sochařské praxe uplatnil Nguyen také v práci s názvem Svítíš před očima slepců (2013), kterou vystavil jako veřejnou intervenci na tabuli autobusové zastávky. Zde se zajímá o téma materialismu či konzumerismu a sprejuje bílé masce přes oči vrstvu černého spreje. Popisuje tak práci jako společenskou ztrátu kulturních a duševních hodnot a nasazuje masku nad hlavy lidí čekajících na spoj.

Mário Nguyen studoval v letech 2014 až 2018 na katedře Socha, objekt a instalace v ateliéru Socha v 3D virtuálním prostoru a architektuře na Akademii výtvarných umění a designu v Bratislavě pod vedením Patrika Kovačovského. Je absolventem Ateliéru sochařství 1 u Michala Gabriela a Tomáše Medka na FaVU VUT v Brně.

Natálie Kubíková

záviZLOSŤ záviSLASŤ

Už dlhodobo sa ako observér podieľam na výskume, ktorý sa zaoberá ľudským sebapoznaním prostredníctvom výtvarnej tvorby. Funguje pod názvom „From inside out“ a cieľom projektu je nájsť pattern na umeleckú bohému resp. šťastný naplnený život plný pôžitkov, inšpirácií a tvorby. Nutno hneď na začiatko poznamenať, že tento projekt je cieľami prinajmenšom veľmi ambiciózny, a  prakticky sa jedná skôr o aktívnu platformu. Tohto výskumu sa aktuálne účastnia už stovky autorov/autoriek z rôznych kútov sveta, ktorí prejavili záujem sa vo svojej tvorbe témou sebapoznania zaoberať. Títo autori sa prihlasujú do projektu v páre spolu s ďalšou osobou, pozorovateľom, ktorý bude jeho procesy tvorby monitorovať a zaznamenávať. Vždy je teda jeden observér, ktorý monitoruje jedného autora, aby sa tak zabezpečila čo najvyššia možná integrita pozorovania každého jedného subjektu, ktorý sa projektu účastní. Autor, s ktorým spolupracujem ma požiadal aby som zachoval jeho anonymitu, preto túto osobu budem ďalej označovať už len ako „Tvorca X.“ Mojou úlohou je zhromažďovať čo najpodrobnejšie informácie o procesoch a prístupoch jeho tvorby zatiaľ čo Tvorca X má za úlohu ich so mnou čo najpodrobnejšie zdieľať. Vyhodnotenia mojej observácie sú však poskytnuté už len autorovi, ktorý ich so mnou bohužial odmietol zdieľať.

 Koncept pattenru na umeleckú bohému, pochopiteľne príde aj mne, ako skutočne veľmi fascinujúci a preto som sa rozhodol observácie z tohto projektu nezávisle spracovať vo svojej diplomovej práci a vytvoriť svoje vlastné, výtvarné, vyhodnotenia vykonaných pozorovaní.

 Po formálnej stránke sa jedná o výtvarné spracovanie dokumentácie nášho spoločného procesu, v ktorom apropriujem jeho tvorbu v rámci projektu „From inside out“ v kombinácii s voľnými portrétmi Tvorca X. Mojím zámerom je transformovať jednotlivé myšlienkové procesy, či patterny autora, pri vzniku diela do obrazových záznamov týchto jeho procesov a vytvoriť z nich čo najkomplexnejšiu podobu Tvorcu X (z môjho uhlu pohľadu) počas nášho spoločného podieľania sa na projekte From Inside Out. Do obrazov budem implementovať psychologicke podoby Tvorcu Z, ktoré vychádzajú z dopadov metodických stratégii umelca, ktoré aplikuje na procesy tvorby na jeho vlastné emócie a mentalitu. Pri snahe čo najvernejšie zachytiť vnútornú podobu Tvorcu X počas vývoju diel, sa snažím do jeho zobrazenia implementovať moje osobné analýzy z pozorovaní subjektu pri procesoch tvorby, so zameraním predovšetkým na autorovu kognitívnu subjektivizáciu.