Vojtěch Dvořák

Vojtěch Dvořák (*1998) je malířem a kreslířem, u kterého médium kresby a malby zjevují především jeho intenzivní schopnost komunikovat subjektivní a niterné vidění světa. Přitom využívá nejčastěji velkoformátové olejové malby a menší formáty kreseb, ale také prostorové instalace, objekty či videa. Jeho díla se nedají zařadit striktně mezi abstraktní či figurativní malbu. Jejich náměty totiž vycházejí z prostého autorova vědomí ohledávajícího fenomény skutečnosti. Ty potom základními malířskými strategiemi jako kompozice, barva, tvar a linie převádí do originálních obrazových vizí v pestré paletě. Znovu objevuje svět a zjevuje ho skrze imaginativní subjektivismus. Můžeme v nich nalézt vlivy surrealistického automatismu či expresivního abstrakcionismu, zároveň ale unikají podobným zužujícím charakteristikám a pouhému zařazení do pokračovatelů modernismu se vzpírají i vyloučením jednotného estetického a společenského programu. Jeho autorský přístup naopak materializuje interní logiku obrazu a podněcuje diváckou citlivost. Kompozice nemají přísnou vnitřní geometrii, odvíjejí se jakoby od nahodilého začátku ke konci. Struktura obrazů má ně- kdy až psychedelický charakter, ale náměty a názvy obrazů jako Král mravenců (2021) nebo Kamínek chce bejt Elvis (2020) jsou zároveň vtipné a odlehčené. Spontaneita a hravost čišící z jeho obrazů tak upomíná na art brut, nebo dokonce medijní tvorbu. Kresby tohoto ražení jsou založeny na výrazné gestičnosti, kdy linka jednotlivé tvary či motivy několikrát obkresluje. Tvary asociují figurativní fragmenty a tváře v imaginativní intuici. Jiné kresby naopak připomínají zvláštní mapy s detailně prokreslenými cestičkami či naznačenými půdorysy staveb a měst. Jeho diplomová práce nese název Following Mutuality (2023).

Vojtěch Dvořák vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sv. Anežky v Českém Krumlově, od roku 2017 studuje na FaVU VUT v Brně, prošel Ateliérem malířství 1 a 2, kde pod vedením Luďka Rathouského, Vladimíra Houdka a Ondřeje Homoly i diplo- muje. Absolvoval také stáž v Ateliéru intermédií. Vystavoval například v Ukradené galerii v Českém Krumlově nebo v Seidlově vile ve Ždánicích.

František Fekete

"Následování vzájemnosti"

Vidění světa jako estetického problému. Případně vidění světa z pohledu fenomenologie a nominalismu.