Sara Wollasch

Sara Wollasch (* 1997) se ve své tvorbě zabývá především tělesností, otázkami péče a hledáním nových forem soužití i spolupráce. Její práce odkazuje na lásku, hravost i humor, nalezneme zde ale i prvky sebeironie a určitý druh svébytné přirozenosti. Právě s tímto ryze přirozeným a intuitivním přístupem k životu se divák setkává během jejích performancí, ve kterých je mnohdy konfrontován

s nahotou nebo stylizací autorčina těla. Z nedávných projektů lze v tomto kontextu zmínit například performanci Prsa (2021), ve které je nahota nástrojem boje proti různým formám sociálního či politického útlaku i projevem ženské síly. Lidské tělo jako primární prostředek komunikace se často prolíná s autorčinou sochařskou praxí a instalační tvorbou, odléváním částí těla ze sádry a zapojováním sochařských objektů jako svébytných aktérů jednotlivých happeningů a akcí, například v díle Venuše, pocta Kateřině Olivové (2022) nebo NEST (2023). Vedle objektových instalací se Wollash vyjadřuje také prostřednictvím videa, například v díle UNITED COLOURS OF (2022), které je součástí série videí, jimiž autorka reaguje na současné společensko-politické dění.

Wollasch také založila společně s Bárou Smékalovou umělecké duo NEWkus, jehož prostřednictvím od roku 2016 navazují komunikaci s širokou veřejností. Wollasch i Smékalová v něm experi- mentují s možnostmi tělově zaměřené performance ve spojení s kýčem, trash estetikou a výraznými kostýmy. Rané projekty uskupení se nesly zejména v duchu nutnosti reagovat na aktuální politické, sociální a kulturní dění, například u performance Syria Ambulance (2017), která byla okamžitou odpovědí na chemický útok v Chán Šajchúnu v témže roce. Veřejný happening COVID pochod (2021) do umělecké praxe NEWkusu přirozeně integroval i pandemickou situaci a tematizoval tělo jako veřejný a kolektivní útvar, který se během obtížných období stává objektem politické kontroly a sledování. V online výstavě Vězení (2020) autorky přizpůsobují své tvůrčí metody pandemickým podmínkám a odkazují na uměleckou disciplínu mail artu. Zvolenými postupy inklinují často k hravému až absurdnímu zadání, úkolům a výzvám, které se stávají předmětem pečlivé reflexe a dokumentace. V mnohých ohledech navazují na uměleckou tradici hnutí Fluxus a ohledávání možností nového, inkluzivního prostoru, ve kterém se stírá hranice mezi žitím a uměním.

Sara Wollasch je absolventkou Ateliéru tělového designu pod vedením Lenky Klodové a Ateliéru sochařství 2 u Jana Ambrůze a Pavla Korbičky na FaVU VUT v Brně. Absolvovala stáž v Ateliéru hostujícího pedagoga u Przemyslawa Kwieka, kde působila jako asistentka. Vedle řady performativních akcí představila svou tvorbu na výstavách především v kontextu nezávislé umělecké scény, například v pražské galerii Studia ALTA a Galerii Ferdinanda Baumanna nebo Vašulka Kitchen Brno. Účastnila se řady sympozií a festivalů, například Festivalu nahých forem, MFDF Jihlava nebo Malamut International Festival.

Eva Drexlerová

ICH Forma

V závěrečné práci se bude diplomantka zabývat přesahem svých dosavadních prací a tematicky na ně navazovat. Mělo by dojít ke spojení instalace s předchozí zkušeností z performance. Instalace by měla působit žensky a vyprávět osobní představy.