< zpět

Petr Mucha

* 1983, Brno
mail: mail@petrmucha.cz
portfolio: petrmucha.cz

Stáže

Studium

Monáda

Socha Monáda z cyklu Harmonie je 350 cm vysoká ocelová plastika tvořená ze svařovaných plechů, které prostorově reprezentují harmonické intervaly aplikované na idealizované proporce lidské postavy. Impulzem je potřeba přesahu a významu při orientaci v realitě. Tvůrčími strategiemi jsou redukce, abstrakce a remediace.

Mým záměrem bylo vtisknout velikému kusu hmoty matematicky přesně definovanou duchovní informaci. Takto vzniklé dílo nyní bude díky trvanlivosti svého materiálu po co nejdelší možnou dobu sálat do světa zprávu o tom, že vesmír má strukturu a účel a že každá lidská bytost je vědomá proto, aby je dokázala vnímat. Že schopnost rozpoznat oboje z nás činí jeden harmonický stroj na dobro i přes všechny děsy, kterých se dopouštíme. Podle A. Hogenové se stáváme tím, na čem máme účastenství. Smyslem mé práce není tedy nic prostšího než podnítit divákovu účast na vědomí účelu a harmonie.