< zpět

Natálie Bálková

* 1995, Opava
telefon: 774 280 195
mail: nataliebalkova@gmail.com

Stáže

Studium

Obytný přívěs

V diplomové práci se zaměřuji na možná půdorysná řešení obytného přívěsu. V této souvislosti se zabývám také různými způsoby jeho obývání a užívání. Mým záměrem je smysluplně propojit jeho obytné zóny – hygienickou, aktivní a klidovou určenou pro spánek –, a to tak, aby si vzájemně neodporovaly a aby byly pro uživatele co možná nejoptimálněji rozvrženy. Při pobytu v obytném přívěsu by se člověk neměl cítit nijak zásadně omezován a jeho vybavení by nemělo představovat překážku, nýbrž pomoc při využívání prostorově omezeného modulu. Současně se snažím nalézt a vyhodnotit potenciál malého prostoru při maximálně funkčním využití pro dlouhodobější pobyt.