en < zpět

Adam Turzo

born in Martin, Slovakia

Higher education

Lapidarium: Food and Shelter

Lapidarium pojednáva o dvoch fundamentálnych istotách, o nevyhnutnostiach fyziologického i materiálneho charakteru – Food and Shelter, vychádza z korelácie každodennosti a samotnej existencie jednotlivca.

V kontexte diplomovej práce je Lapidarium, ako východisko inštalácie, určitou reinterpretáciou inštitúcie – miesta, kde sa kumulujú a vystavujú kamenné predmety. Toto „lapidárium“ však zahŕňa artefakty, ktoré už len svojou materialitou popierajú jeho ustálenú definíciu. Príznačnejší je pre ne prívlastok trvanlivé, viac než trvácne či trvalé. Tieto objekty odkazujú na súčasnosť a čiastočne na minulosť.

Food and Shelter reprezentujú dva vymedzené predpoklady pre život, so zámerom generalizovať architektúru a potravu prostredníctvom ich formálnej dekonštrukcie. Forma objektov sa inšpiruje zaužívanými archetypmi, zrejmými fragmentmi, z ktorých reálne – fyzicky pozostávajú. Na základe fragmentu či segmentu môže byť predstava o subjekte (konzumentovi) a objekte (dome) pomerne abstraktná. Lapidarium vyplýva z hmoty toho, s čím sa denne, zväčša bezmyšlienkovito konfrontujeme v záujme nášho prežitia. Spravidla ťažké a húževnaté materiály „supluje“ montážna pena, ktorá svojimi vlastnosťami „devalvuje“ funkciu a stálosť stavebných prvkov. Naopak potravina sa mení na artefakt a má ambíciu zakonzervovať svoju podobu na dobu neurčitú. Takýto trvanlivý kus pečiva by sa obyčajne dôsledkom repetitívnej ľudskej mylnosti stal len vedľajším produktom nášho bytia. Objekty Food and Shelter na seba akosi lapidárne upozorňujú škálou povrchov a farieb, na ktoré v zatemnenom prostredí dopadá svetlo reflektorov. Dostáva sa im tak muzeálnej pozornosti, akoby boli exponátmi súčasnosti interpretovanými ako umelecké dielo.