< zpět

Martin Res

Odjakživa žiju v Brně :) Zabývám se grafickým designem, a to zejména interaktivním – weby a aplikace.

Studium

Kontakty

email: martin.h.res@email.cz
portfolio: https://www.behance.net/martinhres5c46

Testovací Lhota

Testovací Lhota je webová aplikace, která vizualizuje dopady alternativního využití pozemků v modelové obci a jejím okolí, poukazující na možné výhody, nevýhody a rizika rozdílných způsobů využití území. Uživatel může na mapu umisťovat budovy a volit mezi různými způsoby zemědělství, lesnictví, vodohospodářství atp., aplikace v odezvě na uživatelovy akce vizualizuje dopady jeho rozhodnutí.

Vizuální stránka mapy je založena na izometrické mřížce, která simuluje hloubku ve dvojrozměrném prostoru. Umisťované objekty jsou abstrahovány a generalizovány pro jednodušší orientaci. Uživatelské rozhraní je navrženo podle standardů počítačových her podobného zaměření.

Aplikaci je možné spustit a vyzkoušet na adrese https://testovaci-lhota.cz/.

Ukázka aplikace
Ukázka aplikace
Zobrazení překryvu hluku
Zobrazení překryvu hluku