< zpět

Martina Valchářová

* 1995, Vsetín
mobil: +420 728 463 059
mail: martina.valchi@seznam.cz
portfolio: valcharovam.weebly.com
instagram: @martinavalcharova

Rezidence

Studium

Spiknutí / Conspiracy

Diplomová práce představuje sérii několika figurativních maleb o totožném formátu 190 × 220 cm, na kterých jsou zachyceni konkrétní uživatelé návykových látek, u nichž se v důsledku užívání v minulosti rozvinula toxická nebo alkoholová psychóza. Název práce je Spiknutí/Conspiracy s odkazem právě na paranoidně perzekuční bludy. Práce vychází z dialogů s respondenty. Na základě těchto rozhovorů poté vznikaly portréty jednotlivých postav. Způsobem provedení a druhem malby se pokouším ztotožnit se se stavem mysli člověka trpícího psychózou. Nejčastěji se jednalo o respondenty s prodělanou psychózou toxickou, která u nich propukla po zneužívání stimulancií, případně o uživatele alkoholu, u nichž propuklo delirium tremens. V malbě se pokouším naleznout propojení malby s její ideou, tedy dostat do gesta téma. Výstupem série budou minimálně čtyři plátna realizovaná v malířském médiu, jedná se o olejomalby v kombinaci s enkaustikou za účelem utvoření struktury povrchu. Cílem práce je uvedení závažného tématu psychózy jako diagnózy do povědomí nezaujatého diváka. V samotné malbě usiluji o zachycení stavu mysli člověka trpícího psychózou. Motivací v osobní rovině je pro mě především snaha o porozumění a poznání. Volba tématu nepřímo navazuje na starší tvorbu, série je také příležitostí, jak několikaletou tematiku věnující se nejen drogovým závislostem, ale i životu na okraji společnosti a mimo režim, ukončit.