Adam Smrekovský

Adam Smrekovský (*1996) pracuje výhradně s médiem pohyblivého obrazu a filmovou narací. Navazuje na zcizující postupy experimentálního filmu a také na výtvarné postupy videoartu, který zkoumá a dekonstruuje aspekty narace vytvářející z díla celistvý fikční svět. Jeho filmy na první pohled působí absurdním humorem a minimalistickým dějem. Reaguje tak na všudypřítomné a přetrvávající krize „velkých“ vyprávění. Postavami jeho filmů jsou často zvláštní outsideři, bizarní postavy, které však i přes neobvyklý zjev a řeči dávají větší smysl než skutečnost, vůči níž se vymezují. Kočičák, vyhořelý korporátní manažer chytající ztracené psy nebo prekarizovaný zaměstnanec z fabriky, který ve volném čase jezdí donekonečna autobusy, mohou sloužit jako příklady. I přes celkové absurdní pojetí lidského údělu nalezneme v jeho dílech citlivě reflektovanou sociální realitu a témata konspiračních teorií, zhoubného vlivu neoliberálních strategií internalizovaného self-managementu i prekarizované práce. Celkově Smrekovský svými filmy popisuje jakousi existenciálně laděnou odsouzenost k fungování uvnitř systému

Formálně autor tíhne k DIY estetice, angažuje neherce nebo amatérské herce, kamera, střih a mizanscéna technicky leckdy působí spontánním a nahodilým stylem. Čerpá z estetiky sociálních sítí nebo DIY YouTube koláží. Žánrově se jeho díla pohybují někde mezi fikčním dokumentem a filmovou esejí, přibližuje se také mock-dokumentárnímu žánru – herec mluví s kameramanem, hrané záběry jsou v juxtapozici s found footage materiálem a jedna postava prochází několika filmy. Z jejich sledování si divák odnáší pocit dezorientace z mísení náznaků fikce a skutečnosti. I přesto opisují jeho filmy svou narací autentickou atmosféru, která se v jistých okamžicích přibližuje až specifické filmové mystičnosti (nebo její ironizaci). To vše diváka nutí dívat se dál a opakovaně. V rámci výstavy prezentuje svou diplomovou práci s názvem X-Y-Z (2023).

Adam Smrekovský nejprve studoval v Ateliéru intermédií na FaVU VUT v Brně. Je absolventem Ateliéru video u Martina Mazance a Jana Šrámka na téže univerzitě. Zúčastnil se stáže na Cooper Union v New Yorku. Jeho filmy byly promítány například na festivalu PAF Olomouc v rámci soutěže Jiné vize CZ (2021) nebo Letní filmové škole v Uherském hradišti (2021). Vystavoval na skupinových výstavách v Praze a Brně (Galerie FaVU, Berlínskej model nebo Galerie Jelení) nebo v Uničově na Festivalu současného umění (2022).

František Fekete

X-Y-Z FILM

Ústředním tématem mé diplomové práce je fungovaní zástupců generace Z v prostředí periferie globální metropole 21. století. Tématem jsem se zabýval už v bakalářské práci, kde jsme spolu s fiktivní postavou Brecka Colemana „naivně“ unikali z prostředí města na blíže nespecifikovaný venkov. Charaktery, kolem kterých je vystavěn děj diplomové práce, rovněž přemýšlí o odchodu z místa, kde žijí, ale už ne na venkov, nýbrž do jiné země a jiného města… přesun vnímají jako nutnost, ale zároveň si uvědomují, že vlastně nic neřeší. Nakonec dospívají k tomu, že problém nevyřeší změna environmentu – musí nastat naprostá změna vládnoucí ideologie, která ale není uskutečnitelná žádnou konvenční cestou… Na scénu tak přichází nejrůznější konspirační teorie a post-pravdy, které by měly cestu ke změně vládnoucí ideologie umožnit.