Vojtěch Škuta

Pro Vojtěcha Škutu (* 1996) není primárním médiem pouze fotografie. Do své práce dlouhodobě zapojuje také pohyblivý obraz nebo audio. Škuta čerpá ze své osobní analýzy chování společnosti. Jako zdroj jeho prací mu slouží prostředí, ve kterých se on sám už od dětství pohybuje a kde nalézá zažité vzorce chování jednotlivých členů, na něž se snaží kriticky upozornit. Ve Škutově zkoumání se odrážejí osobní zkušenosti, všímavé pozorování a schopnost upozornit na podstatu celospolečenských problémů.

Autor pochází ze severní Moravy a dlouhodobě se ho dotýká téma odsunu sudetských Němců. Tuto širokou problematiku ale neřeší z pohledu historického, nachází vzorce chování lidí podobné těm z poválečné doby v jiných současných společenstvích, kterých je on sám součástí. Diplomová práce s názvem Radikaler Fußballer (2023) je studií procesu radikalizace a kritikou extremismu v prostředí fotbalových fanoušků. Odkazuje na stále se opakující schémata chování lidí, na radikální vrstvu společnosti, její vnitřní nastavení a hranice. Spojuje dvě zdánlivě nesouvisející prostředí a dva časové úseky, historickou paměť území bývalých Sudet a prostředí současných ultra fans. Oba prostory provází lidská touha po osvojení si určitého území, stanovení pevných hranic, kde bude mít moc jen jedna vrstva společnosti a kde se psychické či fyzické násilí stává nástrojem boje za práva většiny. Výsledná scénografická instalace, na jejíž podobu měla vliv také dlouhodobá Škutova spolupráce s divadlem, využívá několik médií – video, audionahrávky, fotografie a textil. Intermediálním přístupem k tématu se Škuta snaží postihnout širokou škálu vrstev extremismu. K dosažení záměru využívá některé postupy ultra fans, jako je vokální skupinová podpora či vyvěšování transparentů na fotbalových stadionech. Ty jsou pro něj nástroji ke kritice společenství a zkoušce její integrity. Dvě zinscenovaná videa, která jsou součástí instalace, svou ironií odlehčují celkovou atmosféru tématu, ale zároveň metaforicky vystihují stále se opakující negativní stránky společenských skupin.

Vojtěch Škuta absolvoval bakalářské studium tvůrčí fotografie u Michala Kalhouse a Imricha Vebera na Ostravské univerzitě. Je magisterským absolventem Ateliéru fotografie na FaVU VUT v Brně u Ivarse Gravlejse a Tomáše Javůrka. Vystavoval na Fotofestivalu v Uničově (2019) nebo v Galerii U Mloka v Olomouci (2020). Byl součástí několika skupinových výstav jako například Pokoje, Praha (2017); #vztahy, Rainbow gallery, Prostějov (2018); Josefov III, Bastion IV, Josefov (2019) nebo Živý pohyb, Galerie Dukla, Ostrava (2021). Dlouhodobě pracuje také v divadelním prostředí. Spolupracoval na divadelních inscenacích v letní divadelní dílně Chotěborky nebo v projektu „krajina, místo, historie“, které studenti*studentky JAMU vytvářeli pod vedením Matěje Růžičky ve Stříbrných Horách na Rýmařovsku.

Radikaler fußballer

Diplomová práce Radikaler Fußballer reflektuje vliv extremismu ve společnosti. V jednotlivých dílech používá prvky fotbalové estetiky a fanouškovské subkultury, které komunikují charakterní rysy nacionalismu na pozadí odsunu sudetských Němců. Výstupem je intermediální projekt, který studuje proces radikalizace. Ten se skládá ze dvou videí na dvou obrazovkách, dvou objektů, fotografického záznamu intervence na fotbalovém utkání a audio nahrávky přítomné v celém prostoru instalace.