< zpět

Elena Giertlová

* 1996, Brezno
email: giertlova.elena@gmail.com
portfolio: behance.net/erietteg

Studium

Enough

Diplomová práca Enough je digitálna hra postavená na rozprávaní a texte, čím rozpráva jednoduchý metaforický príbeh postavy mladej stredoškoláčky. Naratív hry sa odvíja od vnútorného stavu autorky v určitom období jej života, preto sa veľa prvkov spája s jej osobnosťou. Samotná dejová línia je tak zasadená do snového prostredia, v hlave hrdinky, ktorá si celý príbeh vytvára v hlave, vo svojom sne. Postava i napriek tomu vystupuje neutrálne, a interaktivita umožňuje hráčovi samotnému sa s ňou stotožniť. Príbeh metaforicky naráža na vnútorný život a psychické zdravie jednotlivca v skorom období života, pričom je však téma prenesené do vizuálneho a naratívneho klišé hier a filmov z deväťdesiatych rokov – teda boj dobra a zla v akomsi zakliatom hrade či meste. Hra je postavená na „retro“ vizualite, tvorená v Game Maker Studiu 2.