< zpět

Jan Svatoš

Ve své tvorbě se dlouhodobě zabývám několika tématy. Stěžejní je můj vztah k přírodě, která je pro mě velkým inspiračním zdrojem a východiskem pro většinu mé práce. Zásadní je pro mě tvoření na základě vlastního prožitku a zkušenosti. Intenzita vnímání přírody bývá katalyzátorem výběru motivů. S přírodou souvisí můj dlouholetý zájem o mineralogii a geologii. Ten mě kromě jiného vždy vedl k uvažování o krajině a jejímu zobrazování. Dlouhou dobu jsem se díky tomu také považoval čistě za krajináře, což se již říct nedá. Obecně mám silný vztah ke kontemplativnosti a meditaci, která je s pozorováním přírody úzce spojená. V neposlední řadě je pro mě též důležitá reflexe vlastního vnímání a vidění světa a jeho zprostředkování divákovi.
Ačkoli často k vytváření děl používám různá média, tak mým domovským médiem je stále malba. Souvislost malby a krajiny vnímám primárně díky možné vrstevnatosti, nebo původu materiálu (např. pigmentů). Malba mi také umožňuje ponor do světa struktur, vzpomínek a zážitků nebo dalších dimenzí.

Více o mé tvorbě najdete na mém webovém portfoliu.

Studium a stáže

Kontakt

telefon: +420 775 935 806
email: jan-svatos@post.cz
web: https://www.svatojan.com
instagram: @svatojan

Portrét skály

Ve své diplomové práci zpracovávám vzpomínku na islandskou skálu skrze sérii abstraktních obrazů ukotvených v estetice procesuální malby. Obrazy maluji na základě syntézy osobního prožitku, metaforického pojetí geologických procesů a čerpání z digitální fotografické předlohy. Sleduji vztah malíře a jeho obrazu ve smyslu budování obrazu jakožto entity se subjekvními potřebami. Zároveň mě zajímá schopnost abstraktní malby podněcovat imaginaci, která mění výsledný význam a obsah ve vztahu k jejímu tvůrci nebo k divákovi.