Kristýna Gajdošová

Kristýna Gajdošová (* 1997) spojuje ve své intermediální praxi zájmy o různé oblasti lidské tvůrčí činnosti: hudbu, módu a rave. Situace před, během a po párty se stávají průsečíkem jejího zájmu mezi rave kulturou a současnou uměleckou scénou – dvěma diskurzy, které se v její tvorbě vzájemně ovlivňují. Párty tak pro Gajdošovou neznamená jen tanec v klubu, je to symbióza umožňující vyjádření a překonání tíživých i radostných, kolektivních a zároveň individuálních pocitů. Gajdošová hledá průniky osobního s kolektivním a vnější reality s vnitřním světem ve chvílích sdíleného prožitku. Představuje si a vytváří dočasné prostory pro společné trávení času, ve kterých je možné estetickými i mimoestetickými perspektivami svobodně nahlížet nové potenciální zdroje utopického myšlení. Výstupy její tvorby mají často podobu komplexního prostředí složeného z mnoha materiálově různých prvků s potenciálem participativního zapojení diváctva. Napříč dílčími projekty prostupují autorské kresby/ilustrace, které se podle potřeby dále vyvíjejí – někdy v potisk na látku, jindy třeba do podoby dočasného tetování aplikovaného na kůži návštěvnic*návštěvníků umělecké události. V rámci výstavy diplomových prací prezentuje svůj magisterský projekt Skrze nasáklý mrak (2023).

Vlastní praxi kombinuje se společnými aktivitami v několika autorských skupinách, s nimiž se podílí na uměleckých, ale také kurátorských a participativních projektech. Je členkou dívčího uměleckého kolektivu LILKY_60200. V roce 2022 spoluzaložila v prostoru někdejší galerie SOLO offspace nezávislý brněnský výstavní prostor Cejla. Cílem Cejly je vytvořit kurátorský kolektiv a platformu, která poskytne nový výstavní a vzdělávací prostor za- měřený především na studenty*studentky i čerstvé absolventy*ab- solventky uměleckých a uměnovědných oborů. Jako kurátorka působí od roku 2020 také v galerii Umakart – výstavním prostoru v podobě výkladní skříně neobsazeného obchodu, který umožňuje „navštívit“ galerii 24 hodin denně.

Kristýna Gajdošová je absolventkou Ateliéru intermédií FaVU VUT v Brně. Svou tvorbu Gajdošová doposud představila především na skupinových výstavách a projektech v rámci místní nezávislé galerijní scény, v zahraničí pak vystavovala například v Německu či Belgii. Během studia prošla několika studijními a pracovními stážemi v Čechách i zahraničí, konkrétně u Zuzanny Czebatul v Ateliéru hostujícího pedagoga FaVU (zimní semestr 2021–2022), Zeyny Pekünlü (letní semestr 2020–2021) a v ateliéru Malba 4 na Akademii výtvarných umění v Praze (2018). Absolvovala také studijní pobyt na The Royal Academy of Fine Arts (KASK), Media Art department v belgickém Gentu (2020–2021).

Veronika Čechová

Skrze nasáklý mrak

Ve své práci shromažďuji a zpracovávám vzpomínky a pocity, které sbírám na rave párty a po nich. Tyto párty vnímám jako dočasnou autonomní zónu, umožňující vyjádření a překonání tíživých i radostných, kolektivních a zároveň individuálních pocitů. Prožitky z protančených večerů prosakují do mého každodenního života a ovlivňují mé vnímání post-subkulturního světa. Vjemy z tanečních událostí jsou pro mě přitom víc než jen nositeli či ukazateli subkultury. Jsou pro mě zásadními, formativními zkušenostmi, jež následně zprostředkovávám a využívám k vytvoření objektů, které mi pomáhají vjemy komunikovat a reflektovat. Svůj zájem dále obracím k prozkoumání vlivů (post)subkultur na mainstreamovou vizuální kulturu, v níž dochází k jejich komodifikaci a rozpouštění. Prožité situace před, během a po párty se stávají průsečíkem mého zájmu mezi rave kulturou a současnou uměleckou scénou, na kterou je napojená a do níž proniká.