Markéta Olšarová

Prostor vnímání

V závěrečné práci se diplomantka bude zabývat přesahem svých dosavadních prací a tematicky na ně navazovat. Výsledkem bude site-specific instalace, využívající světelná, případně i zvuková média, k dosažení reálné iluze prostoru pomocí aktivace zrakových či sluchových receptorů. Instalace bude fyzicky přístupná a bude sloužit k vnímání zevnitř.