Lucie Ulehlová

Designérka Lucie Ulehlová (* 1999) navrhuje produkty, ktoré vynikajú schopnosťou adaptovať sa na rozličné vlastnosti prostredí, v ktorých sú umiestnené a používané, a taktiež na špecifické potreby svojich užívateľov, ku príkladu ľudí s postihnutím. V tomto duchu Ulehlová vytvorila bezbariérové pítko a modulárne sedenie, obe vhodné pre inštaláciu do verejného priestoru. S obmedzeniami na strane prostredia, v ktorom bude výsledný produkt aplikovaný, pracovala Ulehlová pri navrhovaní skladacieho mlynčeku na kávu pre horských turistov*turistky. Výstupy svojej práce doplňuje tiež o vrstvu grafického designu v podobe vlastných ilustrácií, kde experimentuje aj s technikou modrotisku.

Vo svojej diplomovej práci Modularita (2023) nadväzuje na, v minulosti už rozpracované, princípy modularity a adaptability, ktoré uplatňuje v oblasti interiérového designu. Sústreďuje sa na konštruovanie nábytku a prvkov, ktoré majú mať potenciál deliť a tým pádom aj meniť priestor, v ktorom sú umiestnené. Cieľom Ulehlovej je navrhnúť maximálne adaptabilné prvky, ktoré sú použiteľné viacerými spôsobmi, rozličnými užívateľmi a vo variabilných interiéroch. Integrálnou súčasťou jej pracovného procesu je tiež výber vhodných výrobných postupov pre komponenty navrhovaného nábytku a prvkov, s prihliadnutím k jednej z ich základných vlastností, ktorou je práve modularita.

Lucie Ulehlová je absolventkou Ateliéru produktového designu na FaVU VUT v Brně pod vedením Ondřeje Toboly a Jana Mikošky.

Martina Růžičková

Modularita

Práce se zabývá analýzou současné problematiky bydlení v malých bytech, jejich návštěvností a možnostmi řešení za pomoci modularity. Cílem bylo navrhnout kus flexibilního nábytku se zaměřením na momentální uživatelské potřeby, který by tak poskytl prostor pro trávení času s přáteli v pohodlí vlastního domova.