en < zpět

Adéla Venturová

V Ateliéru tělového designu vznikla z organického těla a několika nalezených syntetických materiálů nová bytost. Tato bytost smýšlí ekofeministicky, ale zároveň si je vědoma toho, že vznikla ze znečištění a hmotného nadbytku postkapitalistické společnosti. Objevila se na třech místech a ve třech státech. Nejprve v Rainbow Gallery v Prostějově, potom v polském městě Zakopané ve Wladyslaw Hasior Gallery a nakonec na festivalu Kruhovka ve Vrbové na Slovensku. Jedná se o arogantního tvora, který se s diváky dorozumívá pomocí voguingu bez ohledu na to, zda mu okolí rozumí.

Voguing Is Not White, Honey

Ve své diplomové práci se zabývám pojmem „přirozenost“. Zajímá mě, co společnost pokládá za přirozené a co ne. Pro tento „výzkum“ jsem si vypůjčila taneční žánr vogue, který byl vynalezen trans subkulturou jako oslava jinakosti sexuálních identit. Otázky normality a přirozenosti otevírám prostřednictvím nových entit, které tvořím z nalezených syntetických materiálů a svého těla. Umělé materiály zároveň ilustrují otázku přirozenosti nejen ve společnosti, ale také v environmentu. Jedná se o asambláž, ne ve smyslu spojení různých materiálů, ale ve smyslu spojení rozdílných médií, pocitů, témat a myšlenek, které kulminují do jednoho celku. Ten však svým vznikem zase pomalu zaniká. Ve výsledku půjde o instalaci složenou z rozkládajících se kostýmů, které jsem použila ve třech již uskutečněných performancích. Instalace tvoří prostředí pro novou akci, konkrétně pro taneční „battle“ dvou nově vzniklých bytostí.