Matěj Sláma

Matěj Sláma (*1996) pracuje s rozličnými médii a technologiemi na pomezí pohyblivého obrazu, zvuku, kresby a módy, ze kterých následně vytváří komplexní instalace a výstavní celky. Jednou z podstatných rovin jeho práce je performativita holičského a kadeřnického řemesla, ve které se zpravidla prolíná výzkumná složka s poetickou linií. Zvolenými postupy často inklinuje k deníkové formě záznamu a archivní práci, která mu slouží jako výchozí bod pro dekonstrukci sociálních konvencí a hledání nových východisek i jejich praktického využití. S tím také souvisí jeho zájem o řemeslnost a technickou zručnost zpracování, ať už v oblasti samotného kadeřnického řemesla, nebo umělecké manipulace v digitálním prostředí. Jeho práce je v tomto smyslu kritická vůči společensky uznávaným stan- dardům a usiluje o konkrétní výstupy nad rámec galerijní prezentace.

Projekt Hair: Laboratory (2020) odráží Slámův dlouhodobý zájem o problematiku vlasů jako biologického materiálu a současně i společenského fenoménu, který se zásadně podílí na sociální konstrukci těla. Výrazná je zde autorova snaha o budování vlasové kartotéky, která navazuje na současné posthumanistické perspektivy a vnímá biologický materiál nejen jako individuální stopu, ale jako materiál kolektivní archeologie, který autor překládá pomocí kresby, softwarové vizualizace nebo skenů do informací – digitálních stop. Výzkumný aspekt, připomínající mnohdy principy forenzní vědy, jde ruku v ruce s jeho výraznou citlivostí a osobní fascinací abnormálními tvary vlasů a tabuizovanými poruchami jejich růstu. Do centra Slámovy práce se tak dostávají estetické kvality blízké glitch artu, jehož specifický jazyk přispívá k hlubšímu porozumění kvalit, které jsou společensky vnímány jako degradované či vadné.

Technologický i mediální eklektismus je u Slámy impulzem k dalším výstupům, které se tematicky prolínají. Téma portrétní proměnlivosti a cyberface například rozpracoval ve fotografické sekvenci Hair: Patterns (2020) pro časopis Bublina. Tvůrčí zpracování nevyhnutelných „chyb“, které technologie generují, se promítá i do vizuálu triček navržených společně s Alexandrem Campazem a Lukášem Prokopem pro festival PAF Olomouc (2018). Jeho diplomová práce The Scar (2023) má podobná východiska. Sláma se v ní soustředí na zapomenutá městská zákoutí a pomocí 3D vizualizace vytváří hybridní prostředí, ve kterém se objektivní skutečnost prolíná s fiktivním světem vystavěném na autorské imaginaci.

Matěj Sláma je absolvent Ateliéru video u Martina Mazance a Jana Šrámka na FaVU VUT v Brně. Během studia absolvoval studijní stáže v Cooper Union v New York City a drážďanské Akademii výtvarných umění u Carstena Nicolaie. Svou práci představil například v pražské galerii Berlínskej model, ale také v zahraničí, například výstavu Leechin’ (2018) v univerzitní galerii Cooper Union v New Yorku. Praktické zkušenosti sbíral také na rok a půl dlouhé stáži v galerii 1646 – Experimental Art Space v nizozemském Haagu. Vedle galerijního prostředí se pravidelně prezentuje ve veřejném prostoru, na klubové scéně i v rámci společných projektů, mj. s Lukášem Prokopem, tandemem Slama & Delong nebo s Klárou Fantovou. Je součástí zlínsko-brněnského kolektivu Lofofora, kde spolupracuje na hudební dramaturgii a přípravách workshopů a festivalu.

Eva Drexlerová

Jizva

Diplomová práce Jizva je koncipována jako krátký film představující fiktivní historii nalezeného „monumentu“. V animovaném filmu prozkoumávám souvislosti a význam „monumentu“ ve virtuálním prostředí, které jsem vytvořil na základě obrazové dokumentace a mapováním konkrétních míst, které jsem poznal při mých expedicích městskou krajinou Brna a Haagu. Jedná se především o „ztracené” prostory (označované také jako vágní terén nebo území nikoho), jejichž podobnosti ilustruji pomocí vlastní vizuální mapy. Východiskem práce je tedy osobní žitá zkušenost, na niž jsou jako další vrstvy kladeny obrazové dokumentace míst, mnou vytvořené 3D objekty a 3D skeny prostorů s prvky počítačových her. Ve výsledném snímku divák sleduje prohlídku virtuálního prostředí, kde se objektivní skutečnost záměrně prolíná s fiktivním světem vystavěným na autorské imaginaci.