Tereza Hašková

Práce Terezy Haškové (*1998) jsou složeny z bytelných site-specific instalací a vycházejí z původní architektury či místa. Za pomoci objektů se autorka snaží o rozšíření povědomí o krajině kolem nás. Pohrává si s myšlenkou na aktivnější zapojení lokální krajiny či staveb z dob minulých. Prvky z land artu využívá jako komunikační nástroj pro tvorbu monumentálních venkovních sousoší. Používá především přírodní materiály, jako je dřevo nebo kov, z nichž tvoří velkolepé venkovní instalace. Jedná se například o dílo Dva duby (2021), které Hašková vytvořila v rámci své bakalářské práce na FaVU VUT v Brně. Objekt se nachází u obce Nový Rychnov v krajině na poli. Spojením dřevěného pódia vzniká mezi stromy přechod, kam se mohou obyvatelé*obyvatelky chodit scházet a posedávat, pokud se chtějí vydat na procházku či jen trávit čas v přírodě. Zároveň vznikly dronové videozáběry krajiny, na nichž si instalaci můžeme prohlédnout z jiného úhlu, a uchopit tak představu o širší perspektivě okolní krajiny.

V objektové instalaci Stromořadí (2018) autorka představuje několik objektů z kovových kruhů umístěných na dlouhých bidlech tyčících se v krajině. Výška celé instalace se téměř rovná výšce skutečných stromů obklopujících dílo. Kolem této scenérie se pasou krávy a život zkrátka probíhá dál, za účasti nerušícího uměleckého sousoší. Objekt s názvem Kláda (2019) autorka umístila tentokrát do vnitřních prostor. Můžeme se domnívat, že se jedná o opačnou polohu než ve dvou předchozích pracích: objekt byl tentokrát přenesen do „kultivovaného“ městského prostředí. Jedná se o vcelku monumentální objekt tvořený z jednoho celistvého kusu stromu, do kterého jsou vyřezány jednotlivé geometrické sekce. Objekt působí částečně jako optický klam a dává divákovi pocit, jako by se kmen stromu vysouval a zasouval pomocí určitého automatizovaného cyklu. 

Ve své diplomové práci Drtička kamene (2023) se Hašková zabývá krajinou. S tímto tématem pracuje již čtvrtým rokem a krajina pro ni představuje převážně vlastní hluboké vnímání kulturního dědictví. Snaží se zdůraznit a podpořit vnímání okolí za pomoci lokálních výtvarných intervencí. Projekt má, stejně jako u předchozích projektů, sociálně-kulturní potenciál a měl by přinášet estetický zážitek i vybízet kolemjdoucí k využití jeho možností, jako je společné scházení a odpočinek. Jedná se o původní drtičku kamene, ze které zbyl dnes už jen obrys základů stavby. Nachází se ve starém lomu v obci Horní Cerekev a z jedné strany jej obklopuje voda. Autorka zde pracuje s renovací hlavní podesty domu a vytváří pódium, kde se v budoucnu dají pořádat společná setkání pro místní obyvatelstvo. Má tak ambici kontinuálně pracovat na obnově komunikace a navázání pevných vztahů obyvatelů*obyvatelek k jejich okolí. Tereza Hašková je absolventkou Ateliéru sochařství 2 u Jana Ambrůze a Pavla Korbičky na FaVU VUT v Brně.

Natálie Kubíková

Kulturní krajina

Konceptem diplomové práce je především kulturní vnímání krajiny, za pomocí výtvarných intervencí se socializačním potenciálem, které mohou být důvodem navštěvování místních i nemístních obyvatel, estetického zážitku, příjemného strávení volného času, procházky nebo sportování. Práce má ambice poodhalit neobvyklé perspektivy, nabízející možnosti a zážitky jiného vnímání okolní krajiny města.