< zpět

Judita Levitnerová

* 1994, Opočno
email: levitnerova.judita@gmail.com

Stáže

Studium

Ruka v rukávu

Název diplomové práce Ruka v rukávu odkazuje k frázi označující úspěšnou dohodu mezi dvěma stranami. Výhodnost takové dohody však nemusí být oboustranná. Označuje bilanci úspěchu zúčastněných. V práci sleduji aspekt tělesnosti, distinkci fyzického těla a textilu, transformační charakter mezi užitým předmětem, oděvem a volným uměním. Odkaz na DIY kulturu, svépomocné šití a upcyklování slouží jako příklad disharmonie: juxtapozice nedostatku a přebytku.

Plastiková „výšivka“ v mé práci reprezentuje řadu selhání. Je pokusem zpochybnit vlastní zručnost i znovunalézání vztahu k tradičním řemeslným technikám. Pomocí pájky spékám polyesterovou tkaninu a snažím se při tom napodobit tradiční řemeslo výšivky. Využívám metodu „zkoušky ohněm“, při které se zjišťuje organický nebo syntetický původ textilního materiálu. Tento postup však využívám nad rámec testování k produkci díla samého. V digitální reprezentaci mého textilního obrazu dávám možnost detailního zobrazení a nechávám tak pronikat pohled diváka až do samotné struktury díla.

Dílo je dostupné online na: https://yudex.xyz/.