Svatopluk Ručka

«Tu ne perds pas le nords», Nevěš hlavu na ramena

Název diplomové práce plní funkci optimistické reflexe autorovy životní zkušenosti s prací grafického designéra v módním průmyslu. Touto optikou se zabývá absencí mezioborové spolupráce a zkoumá postavení současného dělení designu. Práce se opírá o současné demokratizační procesy v designérském diskurzu a prostřednictvím výzkumu vytváří jak subjektivní, tak obecnou budoucí vizi, která zpřítomňuje společenskou zkušenost.