< zpět

Valentýna Filípková

Studentka/absolventka Ateliéru produktového designu zajímající se o inovativní materiály a ekologickou tvorbu.

online portfolio

Studium a stáže

Kontakt

email: filipkovalentyna@gmail.com

Odpovědný design

Projekt vznikl s cílem sdílet podklady se studenty designu a designéry, kterým není lhostejné zacházení s materiálovými zdroji a kteří by se chtěli vydat novou odpovědnější cestou, ale neví, kde a jak začít. Výstupem je online platforma consciousdesign.cz skládající se z volně přístupné databáze inovativních materiálů, výzkumných textů, tematických odkazů a rozhovorů s designéry, materiálovými specialisty, vědci a technology.

Volba tématu diplomové práce vyplynula především ze zamýšlení se nad tím, jak správně a zodpovědně pracovat a fungovat v designérské praxi. Pojem „udržitelný“ se stal v posledních letech nadužívaným – možná až zneužívaným. Slovo „odpovědný“ pojem udržitelnosti obohacuje o kontext etiky, smysluplnosti procesů a obecné ohleduplnosti.

Design, který se zabývá etickými otázkami, zamýšlí se nad původem materiálových zdrojů a je si vědom dopadu svého rozhodování. Design, který odpovědně a vůči přírodě volí, tvoří a zpracovává materiály, se dá nazývat odpovědným designem.