en < zpět

Martin Cáb

* 22/9/1987
+420 737 462 426
martin.cab@email.cz

Studium

Účast na výstavách:

Bez názvu (Levou zadní)

V září roku 2018, v čase mé hluboké stagnace a nicnedělání, se mi přihodila jedna nešťastná a vcelku dost trapná událost. Navštívil jsem vernisáž výstavy diplomových prací, která se tehdy odehrávala v Domě pánů z Kunštátu v Brně. V jedné z místností se v expozici nalézaly židle a já jsem z únavy měl potřebu se posadit. Namísto normálního posazení jsem židli svým dosednutím zničil a náhle se ocitnul na podlaze na třískách židle. V momentě pádu jsem nahlas vykřikl: „Tak to je konec! To už je skutečně konec!“ Tato židle byla uměleckým exponátem a já si vzápětí uvědomil, že na tuto židli jsem sedat neměl, byla totiž z polystyrenu. Načež jsem si ihned povšiml, že přítomným svědkem této nehody byl děkan FaVU. Se strašným pocitem trapnosti jsem se zvedl ze země a začal mávat rukama na děkana, asi nějak ve smyslu konzultovat výsledek, nebo nevím co. Začal jsem se mírně omlouvat a obhajovat, že kdybych byl o několik let starší, mohl bych klidně zemřít. Cákal ze mě pot. Mezitím byly paní kustodky samozřejmě v pohotovosti a za pár minut ke mně přiběhl udivený kurátor výstavy. „To si slepíš,“ volá na mě překvapeně, nemůžu říct, že by nepříjemně. Ale přikyvuji: „Ano, slepýš. Jsem slepýš v umění.“ – „Hele, seznámím tě s autorem,“ říká kurátor. „Já jsem taky autor,“ oponuji. Náhle mi v hlavě zajiskří myšlenka a říkám si: „Hele, diplomka.“ Jdu za autorem židle potřást si s ním rukou. Pak odcházím do kanceláře Domu umění s žádostí, zda by bylo možné poskytnout mi záznam z bezpečnostní kamery.

Tato diplomová práce vychází z osobní prožité zkušenosti vyhoření a stagnace v umělecké praxi. V několika vrstvách pracuje s institucionální kritikou, existenciální tísní a podprahovým humorem, lze ji tedy vnímat z více ohledů, nežli jen jako generační výpověď dnešních studentů zahlcených a vyčerpaných kulturním provozem. Z aktu destrukce uměleckého díla vzešlo nové metadílo, ze stagnace vzešla radost, duchovní prostor.