en < zpět

Ilona Hověžáková

Narozena 1991. Dokončila bakalářské studium na Multimediální fakultě ve Zlíně – obor režie a scenáristika. Na brněnské FaVU studovala obor video. Během magisterského studia se zabývala galerijní činností a kurátorstvím. Absolvovala zahraniční pracovní stáž v instituci Galería de Arte Servando v Havaně. Osobní zkušenosti a poznatky z cesty rozvíjí ve své diplomové práci. Nyní žije a pracuje v Brně. Od roku 2013 se pracovně zaměřuje i na reklamní činnost, produkci a marketing. Spolupracovala na audiovizuálních projektech s různým zaměřením od krátkometrážních filmů přes videa až po reklamu. Aktuálně pracuje na pozici produkce a PR v Galerii TIC v Brně a stále se věnuje audiovizuálnímu médiu. Při pracovních aktivitách se snaží stále rozvíjet znalosti v oblasti kurátorství, výstavnictví i galerijním provozu.

Dialog

Téma diplomové práce částečně vychází z mých osobních zkušeností z pracovní stáže v Galería De Arte Servando v Havaně. Na Kubě jsem měla možnost poznat velká úskalí, která přináší omezení galerijního provozu způsobená komunistickou vládou, ale obecně také kubánskou kulturu a její náturu. Kulturní výměna československého a kubánského umění byla v minulosti běžnou součástí provozu státních institucí. Docházelo k ní jednak v Domě československé kultury v Havaně, jednak v Domě kubánské kultury v Praze. Po pádu SSSR byly oba kulturní domy uzavřeny a kulturně-umělecké vztahy se dodnes neobnovily. Cílem diplomové práce je pokus o znovunavázání jistého dialogu mezi Kubou a Českou republikou (dříve ČSSR), tedy mezi zeměmi, které dnes mohou být v mnoha ohledech odlišné, či dokonce navzájem odcizené. Kulturně-umělecký vztah Kuby a ČSSR býval vřelý a mohl být také v mnoha ohledech inspirativní. Aktuální politická vláda na Kubě může být velkou překážkou pro obnovu vztahů a navázání na historii, kdy nás spojoval stejný politický systém. Realizace výstavy pod názvem Dialog si klade otázky a hledá na ně odpovědi, které reflektuje v instalaci.

Proč je dnes složité opět navázat kulturně-umělecké vztahy a jen stěží můžeme vzájemně prezentovat současné umění v těchto zemích?

Výstupem diplomové práce je kurátorský projekt, který se zaměřuje také na téma cenzury nezávislé tvorby umělců na Kubě, již definuje vyhláška č. 349. Dále se snaží navázat jistý dialog skrze komunikaci s kubánskou kurátorkou Yenisel Osuna Morales, která byla přizvána ke spolupráci na realizaci tohoto projektu. Prvotním záměrem kubánské výstavy v ČR bylo představit současné kubánské umělce a jejich nezávislé umění, které je v dnešní době komunistickým režimem silně utlumováno. Kolektivní kubánská výstava v ČR měla zpočátku rozvázat ruce umělcům a dovolit jim větší uměleckou otevřenost, než mají nyní ve své zemi. Jelikož výstava upozorňuje i na přísnou cenzuru, chtěla jsem realizovat instalaci z uměleckých děl, která by nespadala do kulturně „vhodných“ a na Kubě je nelze vystavovat, neprošla by zde schvalovacím procesem ministerstva kultury. Téma cenzury bylo však pro umělce i kurátorku Morales velmi nekomfortní, a koncept byl tedy z jejich strany zamítnut. Jejich vize, která měla prezentovat současné kubánské umění v ČR, se nakonec ukázala jako neslučitelná s celkovým konceptem výstavy. Spolupráce na výstavě Dialog byla nakonec s kubánskou kurátorkou Yenisel Osuna Morales přerušena.

Výstava Dialog tedy reflektuje nejen celý proces realizace, ale také prezentuje omezení spojená s vyhláškou č. 349. Instalace pracuje s motivem načítání. Ten je symbolický pro aktuální situaci konceptu, jelikož jde jen stěží předvídat následný vývoj dialogu mezi zeměmi. Dále se zaměřuje na přenesení kubánských stereotypů. Kuba je navenek vnímána jako ráj Karibiku. Rostou zde tropické rostliny, rytmus reggaetonu zní po celém ostrově v jakoukoli denní dobu, vůně cigár a kvalitního rumu se line vzduchem. Pro turisty je Kuba ostrovem mojita, cuba libre, kvalitního tabáku a tyrkysového moře s bílým pískem. Tento ideový pohled si zachovává dodnes. Paradoxem je ovšem kontrast, na který výstava poukazuje: Kuba je dnes zemí, kde se zastavil čas, zemí, kde je luxus levný, a životně důležité potřeby někdy takřka nedostupné.

Na výstavu Dialog plynule naváže série výměnných výstav. Ty mají nejen představit naše současné umění, výstavnictví i galerijní provoz Kubě, ale také prezentovat kubánské umění bez omezení zde v České republice. První instalací ze série VVČSKSU (Výměnná výstava českého, slovenského a kubánského současného umění) bude výstava zaměřující se na otázky identity, kultury a znovuformování Kuby. Kurátorka Yenisel Osuna Morales sestavila výběr současných umělců, které spojuje téma plurikulturalismu, migrace a diaspory. Výstava bude realizována v rámci diplomových výstav během září v brněnské galerii Klubovna.