en < zpět

Kseniia Gorchakova

Jsem designérka z Ruska a věnuji se zejména bytové architektuře a bytovému zařízení. Původně jsem vystudovala obor architektura na Státní univerzitě architektury, designu a umění v Novosibirsku. Po ukončení bakalářského studia jsem se zabývala návrhem interiérů a autorského nábytku. Při svém magisterském studiu jsem se rozhodla prohloubit vlastní znalosti v oboru designu, a to z trochu jiného hlediska. Zvolila jsem proto Ateliér produktového designu na FaVU VUT.

Ve vlastních návrzích se snažím klást důraz nejenom na funkčnost a užitečnost, ale také na potěšení a příjemný zážitek uživatelů. V praxi mě nejvíce baví práce se zákazníky a možnost navrhovat jedinečné projekty, které se přizpůsobují potřebám klientů a reflektují jejich osobnost.

Modulární bydlení

médium: architektura, design

rozměry: architektonický model (70 x 50 cm), plakát (100 x 140 cm)

Můj návrh se týká problému bydlení a chce reflektovat současné nároky a požadavky pomocí využití sériové modulární výroby. Umožňuje výzkum modulárních prefabrikovaných systémů překročit tradiční rámec rodinného domu a vyvíjet nové atypické koncepce bydlení? Můj návrh rostoucího bydlení nabízí flexibilní systém obytných modulů, který je schopný se přizpůsobit změnám a potřebám svých obyvatel i skladbě rodiny připojením dalších buněk. Daný systém je jednoduchou platformou, která při omezeném počtu prvků umožňuje maximální výslednou tvarovou rozmanitost a flexibilitu. Na tomto základě by se daly snadno vytvářet návrhy s individuální výrazovou formou a zároveň tak propojovat výhody typizovaných prefabrikovaných modulů i atypických řešení.

Východiskem pro zvolení tohoto tématu se staly moje zkušenosti v oboru bytové architektury a bytovém zařízení, kterému se věnuji ve vlastní praxi, nespokojenost se současnou nabídkou dispozičních řešení na trhu obytné architektury a touha vzdálit se od konvenčně organizovaných programů. Inspiračním zdrojem se staly jak mistrovské projekty modernismu, tak i současné pokrokové návrhy. Například utopické návrhy skupin Archigram a metabolistů, Loblolly House ateliéru Kierana Timberlakea, česká společnost Freedomky atd. Koncepce je definována průnikem pěti témat: modularita; současné sociální aspekty bydlení; vztah formy a funkce rostoucího bydlení; flexibilní dispoziční řešení bydlení; propojení obytného prostoru domu s okolím a s přírodou poskytující zážitek i příjemný pocit. Podstatou práce je prototyp modulárního domu pro 1–2 osoby s možností jeho dalšího rozšíření. Je příkladem fungování modulárního obytného systému a stanoví jeho základní prvky a princip uspořádání jednotlivých částí.