en < zpět

Alina Matějová

Alina Matějová Absolventka FF MU, obor teorie interaktivních médií Studentka/absolventka Ateliéru grafického designu 2

grafická designérka new media freak tanečnice

žijící, tančící, tvořící v Brně

Humain – o designu, humanitních vědách, umění a umělé inteligenci

Médium:

HUMAIN je projekt, konference a platforma otevírající, sdružující, propojující témata a odborníky z oblastí umělé inteligence, umění, designu a humanitních věd. Umělá inteligence je fenomén, který už nemůže být prezentován pouze jako spektákl a exhibice robotických rukou nebo jako užitečná technologická kuriozita. Je nám totiž blíže, než se může na první pohled zdát. Cílem projektu HUMAIN je představit umělou inteligenci v širších interdisciplinárních kontextech a rámcích (humanitní vědy, umění a design), které doposud v České republice nebyly zcela artikulovány. Je třeba upozornit na množství perspektiv a tematických aspektů, které se dotýkají a v budoucnu dotknou každého z nás. Umělá inteligence už tedy není záležitostí technologických laboratoří, aplikací do průmyslu a IT. Propojenost lidského a strojového zde nabírá intenzivní podobu vzájemně závislých a neoddělitelných sfér, tak jak naznačuje název projektu:

HUMAN + ARTIFICIAL INTELLIGENCE = HUMAIN

Umělá inteligence je zrcadlem nás samých, našich hodnot, přesvědčení a cílů. Rok 2020 by se v této oblasti měl stát dobou pokládání si nových otázek.

Projekt vzniká za spolupráce teoretiků a praktiků nejen z Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.