en < zpět

Sabina Chrastilová

Oděv x tělo, tělo x osobnost, osobnost x příběh, příběh x oděv

Poutní místo 2020

Diplomová práce vznikla v ateliéru Tělového designu a pohybuje se na pomezí nábožensky a sekulárně ritualizovaného pohybu. Projekt se především zabývá otázkou, zda v současnosti existuje hranice mezi poutnictvím a náboženským turismem. Zkoumá současné principy náboženských rituálů a reflektuje aktuální přístupy k uchopení pojmu poutních míst. Výsledným dílem projektu je online galerie, která mapuje nové formy poutních míst a současně nabízí divákovi participaci v projektu. Instalace se skládá z autorčina pláště a videodeníku, který zaznamenává všechna poutní místa, která navštívila za poslední rok.

Online galerie: pilgrimageplaces2020.tumblr.com

#bodydesign #pilgrimagesites