< zpět

Nikola Machačová

* 1994, Hranice
email: nikola.machacova@seznam.cz
portfolio: obyvakcreativestudio.com

Stáže

Studium

Podobnosti v latentnosti

Diplomová práce Podobnosti v latentnosti se zabývá konceptem latentnosti ve fotografii a jejím spojením s prostředím betonárny. Jedná se o soubor objektů tvořených ze zbytkových materiálů z procesu výroby betonových prefabrikátů, které jsou následně pohřbívány hluboko pod zemský povrch. Na artefakty z výroby jsou přenášeny fotografie pomocí historické techniky fotografie kyanotypie. Celý soubor zkoumá analogie dvou rozlišných procesů a propojuje je v jeden celek.