en < zpět

Lucia Sádecká

Na FaVU študujem od roku 2014, keď som nastúpila do Ateliéru video k Martinovi Zetovi. V začiatkoch štúdia som sa zameriavala na fotku a audiovizuálne médium. Po ročnej stáži na drážďanskej akadémii v Ateliéri scénografie a kostýmu som upustila od videa a práce za počítačom a začala tráviť viac času za šijacím strojom. Samovoľne som sa naučila šiť a skúšala používať odev ako prostriedok sebaprezentácie. V ateliéri sme vždy mali voľnosť a zmena vedúceho to len umocnila. Prišiel Martin Mazanec. Móda a odev bola vášeň, no postupom času mi to prestalo dávať zmysel. Nechcela som kupovať materiál a z neho produkovať. Začala som skúmať rastliny a materiály, ktoré sú vhodné do nášho podnebného pásma. Tradície a bohaté skúsenosti z minulosti sú mi nápomocné a súčasné životné podmienky a situácia vo svete motivujúca. Pestujem ľan. Žijem, pestujem a tvorím.

Len Len

Len Len je o procese. S koreňmi v environmentálnych otázkach a odrážajúci procesuálnosť vzniku umeleckého diela. O procese od výroby k produktu, od tradície k súčasnosti, od spomienky k skúsenosti, od rýchleho k pomalému, od nedokonalosti k dokonalosti, od neosobného k osobnému, od začiatku do konca. Zaoberám sa prácou s textíliou ako klasickým médiom, pričom sa sama venujem pestovaniu ľanu ako pôvodnej, u nás tradičnej, surovine pre výrobu textílie. Od začiatku pozorne pozorujem, ako rastie, starám sa o neho a trpezlivo očakávam čas zberu a následného spracovania. Táto fáza je pre mňa veľmi podstatná, keďže so sebou prináša jednotlivé postupy, uplatnené v starých osvedčených technológiách, v interakcii s ľuďmi, od ktorých sa učím remeslu a ktorí celý proces formujú, dotvárajú, no najmä pozorujú, ako sa mi darí, čo sa mi podarilo. Ide o osobný a zároveň technický záznam dvojročného úsilia.

#FROM_SEED_TO_CLOTH #homemade #little #miracle! #flaxseed #linen #fiber #clothes #sustainabilitymatters #naturalmaterials #hardwork #loomweaving #selfsufficient #oldschool #slowfashion #materialtimes