en < zpět

Katarína Maceňková

Pochádzam z východného Slovenska, z malého mestečka s názvom Strážske. Momentálne žijem a študujem v Brne. Bakalárske štúdium som ukončila na Fakulte výtvarných umení v Banskej Bystrici v ateliéri u prof. akademického maliara Stanislava Balka a neskôr doc. Mgr. art. Jána Triašku, ArtD., odbor maľba. V priebehu tohto štúdia som využila program Erasmus +, kde som mala možnosť stráviť celý semester na Akadémii výtvarných umení vo Varšave pod vedením prof. Wojciecha Zubalu. Počas môjho magisterského štúdia na FaVU VUT, v Ateliéri maliarstva 1, pod vedením MgA. Vasila Artamonova, som súbežne absolvovala Expresívnu terapiu so zameraním na arteterapiu na Masarykovej univerzite v Brne. Vo svojej tvorbe sa venujem najmä médiu maľby, kde som momentálne svoje bádanie ukotvila na olejomaľbu. Tá mi ponúka množstvo pre mňa zatiaľ nepoznaných možností či už po technickej, alebo chemickej stránke.

kontakt: katarina.macenkova@gmail.com

Zmena/The Change

Médium: Olejomaľba na plátne

V sérii: Trojuholník smrti, Trojuholník smrti 2, Trojuholník smrti 3, Logo, Logo 2, Logo 3, Komín, Brána, Brána 2, Za plotom, Zemplínska šírava, Mapa

Trojuholník smrti, 200 x 220 cm
Trojuholník smrti, 200 x 220 cm

V práci s názvom ZMENA sa vraciam v spomienkach k môjmu rodnému kraju, mestečku, v ktorom som žila a prežila väčšinu doterajšieho života. Toto časové obdobie malo a má na moje bytie značný vplyv. V prvej fáze časovej osi vytvárania témy diplomovej práce sa vo svojich návratoch prostredníctvom indukcie aj dedukcie približujem k chorobe otca, ktorá nie je zriedkavá na území mojej domoviny. Spájam si súvislosti smerujúce k zisteniam príčin vzniku a výskytu. Následne si vybavujem spomienky súvisiace s vypočutými príbehmi od ľudí o fabrike, ktorá mala byť a možno aj bola zabezpečovateľom živobytia pre obyvateľov chudobného východu Slovenska, aj výrobou PCB látok. Vytváram, zostavujem a znázorňujem obrazy ukryté v pamäti spomienok z mojich zažitých detských čias. Zobrazujem fabriku Chemko Strážske, ktorá bola v tom čase akousi ilúziou šťastného života. Ilustrujem celú oblasť nazývanú Trojuholník smrti, ktorá ľuďom dáva prácu, zamestnanie a živobytie rodinám z okolia. Oblasť, v ktorej sa mi dlho dobre žilo a nič mi nechýbalo.

Trojuholník smrti, územie na východnom Slovensku v oblasti Zemplína, sa datuje od obdobia polovice päťdesiatych rokov 20. storočia až dodnes. Podnik, továreň Chemko Strážske spolu s ďalšími chemickými podnikmi v mestách Vranov nad Topľou a Humenné vytvorili pomyselný trojuholník na geografickej mape, ktorého hranice, respektíve ekologické dôsledky výroby týchto závodov, zasiahli rozsiahlejšie územie pomyselného trojuholníka. Oblasť, v ktorej ľudia „dostali“ a dedia diagnózy spájajúce sa s karcinogénmi.

Hľadám cestu prijatia a spôsoby zmierenia sa pomocou maliarskej techniky, prostredníctvom znázorňovania symbolov, ústredných znakov, ktoré to všetko reprezentujú.

Logo, 80 x 60 cm
Logo, 80 x 60 cm
Komín, 220 x 100 cm
Komín, 220 x 100 cm
Mapa, 160 x 120 cm
Mapa, 160 x 120 cm

#trojuholniksmrti #chemko #strážske #pcb