Olga Staňková

Olga Staňková (* 1995) ve své malířské tvorbě dlouhodobě a cíleně zkoumá možnosti vyjádření nehmotných jevů z okolního i svého vlastního vnitřního světa za užití minimalistických barevných prostředků a abstrahovaných forem. Při snaze ztvárnit esenci fenoménů, jako je ticho či nepřítomnost, pracuje kombinovanou technikou, která nechává diváctvo tápat, zda jsou tajuplné formy na obraze namalované autorčinou rukou, nebo se jedná o obtisky blíže neurčitých objektů a materiálů. Efemérnost a neuchopitelnost obrazům dodává také jemnost, s jakou se motivy zdánlivě vytrácejí či rozpouštějí z plátna pryč.

V některých případech, jako např. v sérii s názvem Velmi hlasitý šepot (z let 2020–2021), působí velkoformátová plátna v tlumených šedých odstínech, doplněných subtilními bílými akcenty, dojmem, jako by se z nich vyobrazené tvary a barevné pigmenty téměř vypařovaly přímo před očima, které se snaží usilovně uchopit načrtnuté významy. Svébytnou polohu představuje ranější série v tónech černé barvy s lesklými plochami a odrazy v podobě obrazů malovaných na latex (2021), k nimž jako by uvozovala cestu rozsáhlá práce na klasickém plátně v černo-šedých tónech evokující téměř meditativní proces snahy nahlédnout do lidských myšlenek. Stejně tak by se ovšem mohlo jednat i o soustředěný pohled do vzdálených hlubin (2020). Experiment s matérií malby vedl v případě tohoto projektu také ke vzniku několika zcela i částečně transparentních skleněných objektů.

Zkoumání fyzických možností a definice malby pokračuje v diplomovém projektu. Série nazvaná Reprezentace nepřítomnosti (2023) se věnuje transformaci a kontrastu současných přírodních změn s technickým, umělým prostředím. Autorka ve vzniklých obrazech, vytvořených transformací zabarvení kovu na velkých ocelových plátech, zaznamenává proměnu našeho současného vnímání přírody.

Olga Staňková je absolventkou Ateliéru malířství 3 na FaVU VUT v Brně pod vedením nejprve Petra Kvíčaly a Břetislava Malého, později Patricie Fexové a Veroniky Vlkové. Svou tvorbu doposud představila především na skupinových výstavách a projektech
v rámci místní nezávislé galerijní scény.

Veronika Čechová

Reprezentace nepřítomnosti

Diplomová práce Reprezentace nepřítomnosti je založena na materiálních a procesuálních experimentech s ocelí v abstraktní malbě, u kterých jsem byla fascinovaná technologickou formou tvorby, jež metaforicky odráží námět děl. Malby reprezentují nepřítomnou přírodu, která je v jejich pozadí, a rozjímají nad myšlenkou vzájemného ovlivňování přírody a technologií.