< zpět

Anna Tesařová

* 1994, Prachatice
mail: avecalvariam@gmail.com
portfolio: environment.ffa.vutbr.cz/cs/anna-tesarova

Stáže

Studium

Rozložení přítomnosti / Laying Out of Presence

Diplomová práce se zabývá tématy symboliky, tarotu a sdílení.

Studium symbolů a tarotu mě dovedlo k vytvoření práce, která mi dovoluje s divákem sdílet moji vášeň pro kresbu a prožitky specifickým způsobem.

Prostřednictvím kresby pastelkami na velký formát zaznamenávám známé symboly tarotu zkombinované s mnou vytvořenou osobní symbolikou. Obrazy mají specifický charakter adjustace, a to překládáním, obdobně jako origami.

Divák má možnost prožít výklad jednoho obrazu, kdy obraz postupně díky překladům rozevíráme. Během toho společně nad obrazem vedeme dialog; rozvíjíme významy symboliky, noříme se hlouběji do témat a příběhů na obraze zobrazených. Výklad obrazu může působit obdobně jako výklad u kartářky, jen vykladačem je především divák sám.

Já jsem jen zprostředkovatelkou a autorkou obrazů.

Po ukončení studia budu v práci na obrazech a akcích pokračovat.