en < zpět

Matěj Picek

Studuji sedmým rokem v Ateliéru produktového designu, kde momentálně dokončuji studia. Obecně jsem se vždycky zajímal o moderní technologie, interiérový design a tvorbu 3D grafiky. Mám rád poctivé řemeslo a práci s tradičními materiály, stejně tak inovativní přístupy k designu a snahu o nalezení netradičních řešení.

Generativní nábytek

Hlavní motivace zabývat se tímto tématem pramenila z mého dlouhodobého zájmu o pokročilé technologie a tvorbu interiérového designu. Snažil jsem se najít zajímavý způsob, jakým bych tyto dvě oblasti dokázal propojit. Přes různé inspirační zdroje jsem se nakonec dostal k technologii generativního navrhování, která se zabývá novým způsobem navrhování a zároveň vychází ze starších optimalizačních metod. Tyto metody, poskytující nový směr v navrhování technických objektů, byly primárně vyvíjeny a určeny k odlišným účelům, než jsou ty designérské. Díky neustálému progresivnímu vývoji se však začaly uplatňovat i v průmyslu, kde vzhled produktu hraje stejně významnou roli jako jeho funkčnost. Jelikož se jedná o školní projekt, nabízel se zde prostor ke zkoumání potenciálu těchto navrhovacích způsobů a jejich možné aplikace v oblasti nábytkářství.

Mým cílem bylo seznámit se s generativním navrhováním a metodou topologické optimalizace a využít tuto metodu k navrhnutí specifického konstrukčního řešení (principu). Pokusil jsem se konstrukční řešení vymyslet takovým způsobem, aby jej bylo možné uplatnit u více druhů nábytku a sjednotit tímto způsobem jejich vizuální styl. Zároveň ale šlo o nalezení odlišného přístupu k práci s touto metodou při navrhování nábytku, než tomu bylo doposud, a to se snahou maximálně využít její potenciál s ohledem na budoucí levnou sériovou výrobu, distribuci a praktické použití.