Kateřina Srbová

Kateřina Srbová (* 1997) definuje svoju dizajnérsku prax prostredníctvom spoluúčasti na dianí v Ateliéri grafického designu 1 (pod oficiálnym vedením Zuzany Kubíkovej) a s ním asociovanej platformy AGDX, ktorých je absolventkou. Platformu AGDX vníma ako bezpečný priestor, ktorý umožňuje kultiváciu dlhodobej spolupráce na prienikových témach jej členov. Takto vznikol, v spolupráci s Jakubom Poláchom, web Glossy Research (glossyresearch.org) ako súčasť Srbovej bakalárskej práce, ktorá kriticky reflektovala kategórie jedinečnosti, originality a autenticity ako konkurenčných výhod v kontextoch módneho a grafického designu. Glossy Research, ktorá bola navrhnutá ako kolaboratívna webová platforma, umožňuje zdieľať, nielen Srbovej, ale aj ďalším užívateľom, príspevky k, v bakalárskej práci riešenej, problematike. Srbová sa sústreďuje na tvorbu rešerší pre nadväzujúci, kolektívny dizajnový proces. Tu si kladie otázky po základných podstatách riešených problematík, ku príkladu: „Čo môže znamenať varenie?“, „Čo môže znamenať kaviareň?“, v projekte a zoskupení kitchen.agdx. Základnú podstatu sa Srbová následne snaží, v dialógu s ostatnými členy*členkami aktuálnej pracovnej skupiny, navrhovať, formulovať a implementovať do spoločne vytváranej softwarovej infraštruktúry. Vo svojej diplomovej práci writer.axdx (2023) Srbová rešeršuje podklady a buduje argumentáciu pre nástroj umožňujúci tvorbu textu oprosteného od zaužívaných pravidiel formátovania, ktoré sú typické pre súčasné textové editory. writer.axdx má ambíciu vrátiť pozornosť svojho užívateľa k základnej podstate, k samotnému aktu tvorby textu, podľa užívateľových špecifických potrieb, nie podľa hraníc proprietárneho editora.

Martina Růžičková

writer.axdx

Napsat větu, přečíst si ji znovu, vybrat část, která má být kurzívou, označit ji myší nebo pohybem prstů po touch padu či klávesnici (ups, o jeden znak vedle), zopakovat označení (tentokrát správně, uf), najít správné tlačítko nebo použít příslušnou klávesovou zkratku, napsat další větu, odstavec, kapitolu, esej, knihu… Co se stane v případě, že spadne internet, selže pravidelné ukládání, verze potřebného softwaru není aktuální? Většina běžně používaných nástrojů pro psaní textu nabízí spoustu možností formátování a tím směřují pozornost jinam než na samotné psaní. Tato diplomová práce přibližuje jejich funkce, (vzájemnou) kompatibilitu a uživatelskou zkušenost. Jejím cílem je vytvořit specifikaci nástroje writer.axdx, který by měl fungovat jako textový editor pro projekty v rámci community-software.axdx (ekosystém nástrojů a metod sloužící komunitám). Cílem tohoto nástroje je vrátit pozornost zpět k samotnému psaní, ve formátu, který není omezený proprietárním softwarem a nerozsype se při otevření v jiném editoru. Poskytnout možnost práce s textem podle vlastních potřeb, které jsou jindy definovány potřebami nebo metodami tzv. pokročilého uživatele. Mít vše, co je k psaní potřeba a nic z toho, co potřeba není.