en < zpět

Marek Andrýsek

Ve své tvorbě propojuji aspekty technologie a řemeslné dovednosti s intuitivním přístupem k estetické stránce díla. Znalost a způsob použití zvolené technologie vytváří předem definované pole pro působení estetiky a toto působení si zpětně klade nároky na přizpůsobení technologie svým potřebám. Typickou formou díla je prostorová instalace zahrnující zvuk a video. Často používaným prvkem v mé tvorbě je interaktivní forma obsahu, díky kterému může divák průběh díla ovlivňovat. Kombinace nároků na přizpůsobitelnost technologie a interaktivitu díla vedla k odklonu mé tvorby do diskurzu počítačových her se zachováním kontinuity s předešlými zkušenostmi.

Absolvoval jsem magisterské studium oboru multimediální kompozice na JAMU, během kterého jsem strávil jeden semestr na Universität der Künste v Berlíně v ateliéru Computational Art. Aktuálně ukončuji studium v Ateliéru herních médií na FaVU.

Portfolio: hernimedia.ffa.vutbr.cz/studentstvo/marek-andrysek

Beton

Beton je diplomovým projektem, který se nachází na pomezí diskurzu interactive art a počítačové hry. Dílo se skládá z autorského kontroleru (interaktivního objektu) a digitálního obsahu, který je tímto kontrolerem ovlivňován. Dílo je představeno ve stavu funkčního prototypu.

Původní představa o díle vznikla propojením dřívějšího nezávislého konceptu interaktivního objektu, který byl ve fázi nedokončeného prototypu a myšlenky architektonického řešení Plan Libre. Toto řešení umožňuje volné přeskupování příček uvnitř pevně daného železobetonového skeletu, a vytváří tím sadu možných kombinací. Na základě těchto dispozic došlo ke vzniku herní mechaniky, kterou je přesouvání jednotlivých příček a bloků. Cílem hráče či diváka by mělo být odhalení původně zamýšleného řešení.

Podoba kontroleru vychází z mechaniky Rubikovy kostky, která může měnit uspořádání jednotlivých segmentů v rámci pevně dané struktury. Vizuálně je přizpůsobena digitálnímu obsahu. Tento obsah je tvořen architektonickými objekty a situacemi. Estetika této architektury je přímo inspirována architektonickým směrem brutalismus, který byl podnětem k myšlence volného uspořádání prefabrikovaných prvků v prostoru. Vizuální stránka obsahu je tvořena texturovanými 3D modely, jejichž předem dané části mohou být přeskupovány, a to na základě interakce hráče či diváka s kontrolerem. Tyto 3D modely jsou autorskými interpretacemi znaků a konkrétních architektonických řešení, které jsou typické pro brutalistní architekturu. Základní vrstvu textur tvoří fotografie daných materiálů, které jsou dále manipulovány pomocí generovaných prvků. Kombinací fotografií s generovaným materiálem byla zajištěna větší variabilita užitých textur. Interaktivita obsahu je zajištěna herním enginem Unity, který s kontrolerem komunikuje bezdrátově pomocí wi-fi sítě.