< zpět

Vendula Kolářová

* 1995, Opava
email: vendy.kolarova@gmail.com

Stáže

Studium

Presence

Magisterská práce se zabývá posunem od vizuálního k multisenzorickému vnímání. V tomto kontextu pracuji s pojmem komfort, který aplikuji jak na fyzické, tak psychické aspekty zkušenosti návštěvníků uměleckých institucí. Vytvoření pocitu komfortu pro mě není důležité jen na konci procesu – tedy vyvolání tohoto pocitu u návštěvníků –, ale také v procesu tvorby.