Vojtěch Luksch

Pro tvorbu Vojtěcha Luksche (* 1992) jsou hlavním námětovým zdrojem počítačové hry. Vybírá si z nich jednotlivé záběry, které převádí do malířské podoby. Výrazově jeho díla přímo odkazují k hernímu prostředí se specifickou grafikou, někdy u nich ponechává postavy a objekty z daných her a zachycuje ironické i drastické děje příběhu, kterého je jako hráč součástí. Jindy se soustředí hlavně na volné krajiny a přírodní prostranství, jejichž podobu vyplývající z nedokonalosti grafiky záměrně zbavuje všech dalších herních prvků. Digitální estetika je pro něj přirozeným nástrojem, pomocí něhož zkoumá podstatu malby. Nejčastěji maluje na překližky nebo plátno, někdy digitální vizualitu přenáší na vyšívaný podklad. Vybírá si hry z přelomu milénia, které pro něj mají osobní rozměr a zároveň splňují požadavky nedokonalé grafiky s přírodou rozdělenou do fragmentů, s hranatými objekty a podivnými úhly pohledů.

Diplomová práce Edges of Cedar Grove (2023) navazuje na Lukschovy poslední práce, u kterých se soustředí na digitální přírodu. Motivy obrazů pocházejí především z her série Grand Theft Auto, kde díky volnému pohybu v krajině může on sám náměty a kompozice hledat. Malby vykazují prvky plochosti, geometrie a fragmentárnosti přímo odkazující k herní grafice. Jsou to zároveň prostředky, které ho zajímají i v souvislosti s malířskými směry přelomu 19. a 20. století, převážně s tvorbou Paula Cézanna. V jeho pojetí současné krajinomalby se tak spojuje digitální estetika s přímým odkazem k modernistickým malbám. Ve vyprázdněné, jednoduché a geometrické přírodě nachází Luksch určitý druh romantismu a skrze specifickou krajinu se vrací zpět do svého alternativního domova. Záměrem autora je tvorba virtuálního plenéru, pro který sám používá název e-plenér.

Vojtěch Luksch je absolventem v Ateliéru malířství 1 na FaVU VUT v Brně u Vasila Artamonova. Byl součástí skupinových výstav SEFT vol. 4, SEFT, Brno (2022); IDDQD, Galerie ART, Brno (2021); 4+4 dny v pohybu, Strašnická škola, Praha (2021); Faunův džíp vol. 2, Galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (2021) nebo Revitalizace, Galerie Znak, Praha (2019) a dalších. V roce 2022 byl nominovaný na Cenu kritiky za mladou malbu, kde získal cenu sympatie.

Anežka Chalupová

Edges of Cedar Grove

V mojí diplomové se zaměřuji na malbu krajin z virtuálního prostředí počítačových her z období přelomu tisíciletí, které svojí nedokonalou grafikou připomínají modernistické přístupy v malířství konce 19. století a počátku století dvacátého. Absurdní digitální vizualitu přírody, jako jsou hranaté kopce, stromy nebo křoviny, se snažím zachytit přesně tak, aby obraz vytvářel dojem nebo alespoň navozoval pocit modernistického díla. Obrazy se zároveň díky relativně volnému pohybu v herních krajinách stávají jakýmsi virtuálním plenérem, kde nacházím motivy a kompozice k malbě.